Korpsåret 2015/2016 vil i utgangspunktet følge tidligere år sine faste aktiviteter og gjøremål.  

Julemessen søndag 29. november og Julekonserten søndag 20. desember er de to største arrangementene våre.

Lørdag 30. oktober vil vi framføre forestillingen "Hokus Pokus" sammen med Haakon Esplo.

Men mest av alt vil året dreie seg om Averøyfestivalen 2016 og korpset sitt 50-årsjubileum.