Korpset for Indre Averøy! 

Kvernes Musikkorps er et skolekorps med brassbesetning, som har sin base på Meek skole og har våre øvinger her hver onsdag fra kl 17:15 til 19:30.

Korpset teller for 2015/2016 35 medlemmer fordelt på 21 i hovedkorpset, fire 2.årsaspiranter og ti 1.årsaspiranter. Musikantene er i alderen 8 til 18 år.  

    Hovedsponsor:   
 

​